TNT Consulting - Dotacez EU, Veřejné zakázky, Výběrová řizení - www.TNTConsulting.cz

 • Dotace na životní prostředí

  V tomto dotačním období bude na dotační projekty v České republice rozděleno z Evropských strukturálních a investičních fondů cca 20,5 mld. EURO

 • Dotace na ČOV a kanalizace

  Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod. Výstavba a modernizace úpraven vody. Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (ČOV).

 • Dotace na výzkum vývoj a vzdělávání

  Posilování kapacit pro kvalitní výzkum. Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělání.

 • Podpora podnikání

  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 • Podpora rybářství

  Globálním cílem Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů.

 • Podpora zaměstnanosti

  Cílem Operačního programu Zaměstnanost je zlepšení lidského kapitálu obyvatel ČR a veřejné správy v ČR.

 • Podpora venkova

  Program rozvoje venkova na období 2014-2020 je nástrojem k čerpání dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

 • Operační program Praha - pól růstu

  Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení

 • Operační program Doprava

  Operační program Doprava

Vítejte na stránkách společnosti TNT Consulting, s. r. o.

Naše společnost Vám nabízí komplexní služby a poradenství v oblasti získávání dotací z Evropské Unie a v oblasti veřejných zakázek a výběrových řízení.

 

Zajišťujeme pro Vás

 • Komplexní služby při získávání Vaší dotace
 • Komplexní služby při zpracování veřejné zakázky a výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.
 • Poradenství v oblasti IT technologií, územního plánování, stavební projektové dokumentace.

 

Naše služby jsou určeny pro

 • státní sektor – města i obce, 
 • soukromý sektor – živnostníky, malé, střední i velké podniky,
 • zemědělce,
 • vysoké školy.

 

Naše služby – Vaše spokojenost!

Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114