Veřejné zakázky a výběrová řízení - - www.TNTConsulting.cz

Veřejné zakázky a výběrová řízení

 

Veřejné zakázky a výběrová řízení podléhají zákonu č. 134/2016 Sb. a jejich řádné zpracování je mnohdy velmi náročné.

 

Naše společnost Vám nabízí komplexní zpracování dokumentace a její předání zadavateli nebo odborné poradenství při její zpracování.

 

Naší snahou je transparentní výběr dodavatele za co nejlepších ekonomických a dodacích podmínek.

Služby společnosti TNT Consulting s. r.o. zahrnují:

 • Počáteční jednání, analýza podkladů, určení předmětu zakázky
 • Zpracování zadávací dokumentace
 • Zveřejnění oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení
 • Komplexní zpracování dokumentace zadávacího řízení a její předání zadavateli
 • Organizační a administrativní zajištění příjímání obálek a hodnotící komise
 • Odborné zajištění otevírání obálek a posuzování a hodnocení nabídek
 • Odborné zajištění námitkového řízení
 • Posouzení nabídek z hlediska splnění kvalifikace uchazečů a splnění zadávacích podmínek (bez technického posouzení)
 • Porovnání nabídek z hlediska jednotlivých kvantitativních kritérií
 • Zpracování metodiky hodnocení nabídek v souladu s příslušnou vyhláškou k zákonu
 • Účast při jednáních hodnotící komise - činnost člena nebo tajemníka komise
 • Spolupráce a poskytnutí podkladů pro uzavření smlouvy s vybraným uchazečem
 • Zpracování a odeslání oznámení o uzavření smlouvy
 • Zpracování oznámení o výsledku zadávacího řízení a zveřejnění v povinných veřejně sdělovacích prostředcích
 • Zpracování písemné zprávy zadavatele
 • Zpracování archivní dokumentace o zadání zakázky a její předání zadavateli.


Vytváření směrnic pro zadávání Zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona) pro obce a města

 • Vytvoření směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu s optimálním nastavením pro Zadavatele.
 • Směrnice jsou doporučovány auditními orgány při kontrolách veřejných zakázek.
 • V případě postupu podle schválené směrnice se minimalizuje možnost sankcí ze strany kontrolních orgánů.
 • Správně navržená směrnice pro VZMR umožňuje rychlý průběh výběrového řízení a minimalizace administrativní zátěže.

Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114