SFDI - Chodníky pro rok 2020 - - www.TNTConsulting.cz

SFDI - Chodníky pro rok 2020

Státní fond dopravní infrastruktury

Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2020

 

Podporované aktivity:

  • Akce oblast I - Opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Příspěvek lze poskytnout na Akce investičního charakteru

a)      podél silnic I., II. nebo III. třídy, nebo

b)      podél místních komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci NRPM s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.

 

Věcná orientace Akcí:

-          výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků;

-          výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD,   integrované dopravy, atd.) podél autobusových zastávek;

-          výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů.

 

 

  • Akce oblast II - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy

A.      Příspěvek lze poskytnout na Akce investičního charakteru

a)      podél silnic I., II. nebo III. třídy, nebo

b)      podél místních komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci NRPM s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.

 

B.      Příspěvek lze poskytnout na Akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I., II. nebo III. třídy s věcnou orientací:

-          úpravy vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu pomocí dopravního ostrůvku nebo středového dělícího pásu (vstupní brány do obcí) s nasvětlením, fyzické zúžení komunikace, atd.);

-          světelné signalizační zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené křižovatce (v souladu s TP 81, schváleno MD ČR č. j. 122/2015-120-TN/2 ze dne 21. října 2015 s účinností od 15. prosince 2015), s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením, vodorovné a svislé dopravní značení, zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích - zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodící trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky (v souladu s TP 217, schváleno MD ČR č. j. 22/2012-120-STSP/1 ze dne 20. 1. 2012 s účinností od 1. 2. 2012);

-          měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel (pouze informativní měřiče bez možnosti jejich využití pro sledování a zpracování podnětů pro zahájení řízení v souvislosti s přestupky řidičů).

 

V rámci investiční Akce mohou být zařazeny i položky neinvestičního charakteru.

Akce oblasti II může obsahovat i větší počet samostatných úprav.

 

Oprávnění žadatelé

  • obec
  • organizační složka obce (např. městský obvod, městská či místní část)

 

Výše dotace

  • Maximálně do výše 85 % celkových uznatelných nákladů akce.
  • Minimální výše dotace - 300 tis. Kč
  • Maximální výše dotace - 20 mil. Kč

 

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 15. 10. 2019

Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114