Priritní osa 5 - Energetické úspory (zateplení budov, výměna oken, solárně termické kolektory, rekuperace) - - www.TNTConsulting.cz

Priritní osa 5 - Energetické úspory (zateplení budov, výměna oken, solárně termické kolektory, rekuperace)

PRIORITNÍ OSA 5: Energetické úspory

Prioritní osa se zaměřuje na snížení emisí skleníkových plynů v rámci EU ETS o 21 % a omezení nárůstu emisí mimo EU ETS na 9 % do r. 2020 oproti úrovni r. 2005. Zajištění 13% podílu energie z OZE na hrubé konečné spotřebě energie k r. 2020. Zajištění 10% podílu energie z obnovitelných zdrojů v dopravě k r. 2020 při současném snížení emisí NOx, VOC a PM5 z dopravy. Zajištění závazku zvýšení energetické účinnosti do r. 2020.

 

Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

 

Podporované aktivity:

 

A. Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:

 • Zateplení obvodového pláště budovy
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní
 • Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo

          zlepšení kvality vnitřního prostředí

 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího fosilní paliva za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (mikrokogenerace) využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn

 • Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody

 

B. Podpora vícenákladů na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov

 

C. Samostatná opatření výměny zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé vody, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla podle pravidel v oblasti A tam, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu

 

Oprávnění předkladatelé projektových žádostí:

 • Obce
 • Kraje
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné organizace
 • Vysoké školy
 • Školské právnické osoby
 • Spolky
 • Organizační složky státu
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Obchodní společnosti

 

Výše podpory:

 • Výše podpory zatím není stanovena

 

 

 

Nenašli jste zde  svůj investiční  záměr ?
Kontaktujte nás a my Vám poradíme !

 

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114