OP Rybářství - - www.TNTConsulting.cz

OP Rybářství

Globálním cílem Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 (dále jen „OP Rybářství") je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů.

 

Cílem je rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků. Je nezbytné rozvíjet tradiční a osvědčené formy akvakultury (rybníkářství) pro zajištění produkce kapra a současně zavádět moderní intenzivní chovné systémy k zajištění celoročních dodávek ryb na trh.

 

Podpora z OP Rybářství je zaměřena na:

  • zachování udržitelné produkce tržních ryb ztradiční akvakultury vČeské republice
  • investice do recirkulačních zařízení
  • investice do konkurenceschopnosti tradiční akvakultury
  • zvýšení podílu zpracovaných ryb
  • propagaci akvakultury a podporu konzumace ryb
  • podporu rybářského výzkumu a vývoj nových nebo inovovaných produktů atechnologií ajejich zavádění do podniků
  • podporu forem hospodaření přispívající kzachování či zlepšování stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti a na celoživotní vzdělávání

 

Zdraj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR


 

Nenašli jste zde  svůj investiční  záměr ?
Kontaktujte nás a my Vám poradíme !

 

 

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114