OP Praha - pól růstu ČR - - www.TNTConsulting.cz

OP Praha - pól růstu ČR

Praha patří mezi nejbohatší regiony Evropské unie (měřeno HDP na 1 obyvatele) a klade si za cíl být městem dynamickým a konkurenceschopným. Městem, které bude ve svých funkcích splňovat všechny aspekty hlavního města České republiky jako jejího významného pólu růstu s dopadem na celý středoevropský region.

Operační program Praha - pól růstu ČR (OP Praha), naváže na operační programy Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost.
Bude se jednat o multifondový operační program, tzn. bude financován z Evropského sociálního fondu i z Evropského fondu pro regionální rozvoj a umožní tak podporu investičních projektů i rozvoj lidských zdrojů.

 

 

Mezi intervence a oblasti, které budou v dalším období pro Prahu určující, a které budou podporovány prostřednictvím OP Praha  patří:

  • využití kvalitního lidského a inovačního potenciálu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
  • podpora malých astředních podniků
  • energetické úspory a podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství
  • podpora vzdělávání a rovných příležitostí.

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR


 

Nenašli jste zde  svůj investiční  záměr ?
Kontaktujte nás a my Vám poradíme !


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114