OP Integrovaný regionální operační program (IROP) - - www.TNTConsulting.cz

OP Integrovaný regionální operační program (IROP)

Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je umožnění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Cíle programu bude dosaženo snižováním územních rozdílů, zkvalitněním infrastruktury a posílením konkurenceschopnosti v regionech. Dále pak posílením veřejných služeb, zaměstnanosti a podpory vzdělanosti, jako jednoho z pilířů zvyšování kvality života obyvatel, a posílením institucionální kapacity veřejné správy.

 

Prioritní osy:

  • Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
  • Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
  • Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  • Komunitně vedený místní rozvoj
  • Technická pomoc

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

 

Nenašli jste zde  svůj investiční  záměr ?
Kontaktujte nás a my Vám poradíme !

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114