Naše služby - - www.TNTConsulting.cz

Naše služby

Společnost TNT Consulting Vám nabízí:

Komplexní služby při získávání Vaší dotace

 • navrhneme pro Vás nejvhodnější dotační titul
 • zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci,
 • zajistíme Vám podání dotace,
 • zorganizujeme výběrové řízení na dodavatele dle pravidel poskytovatele dotace (Min. zemědělství, Min. průmyslu a obchodu, Min. pro místní rozvoj) nebo dle zákona č. 134/2016 Sb.
 • poskytneme Vám veškerou administrativní pomoc při čerpání dotace,
 • budete mít naši podporu při realizaci dotačního projektu,
 • poskytneme Vám všechny informace důležité pro udržení již získané dotace,
 • zpracujeme Vám konečnou Žádost o proplacení dotace včetně všech příloh,
 • poskytneme Vám kompletní konzultační služby o celé problematice čerpání prostředků v rámci dotací. 

 

Komplexní služby při zpracování veřejné zakázky a výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. (dříve 137/2006 Sb.) 

 • naší snahou je transparentní výběr dodavatele za co nejlepších ekonomických a obchodních podmínek.
 • organizačně pro Vás zajistíme celé veřejné výběrové řízení tak aby odpovídalo všem zákonným podmínkám.
 • rozhodovací pravomoci ve všech důležitých částech výběrového řízení budou plně ve Vaší kompetenci.
 • zorganizujeme pro vás veřejnou zakázku od VZMR (Veřejná zakázka malého rozsahu).
 • organizujeme zakázky podlimitní i nadlimitní na služby/dodávky/stavební práce.
 • zpracování směrnic pro obce, nebo města k zadávání zakázek malého rozsahu v souladu s aktuální legislativou

Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114