MŽP - Fotovoltaiky pro malé obce - - www.TNTConsulting.cz

MŽP - Fotovoltaiky pro malé obce

MŽP - Fotovoltaiky pro obce

Výzva ModF - RES+ č. 3/2022 - Komunální FVE pro malé obce

 

Podporované aktivity:

Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE") s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS. Podporovány jsou:

a)       Projekty FVE) s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

 

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE (viz opatření a)) mohou být dále podpořeny:

b)      Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.

c)       Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.

d)      Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

 

Oprávnění žadatelé:

  • Obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu.

 

Forma a výše podpory:

·         Míra podpory na celý projekt představuje maximálně 75 % celkových způsobilých výdajů projektu na veškerá opatření.

·        

 

Termíny:

·         Zahájení příjmu žádostí: 17.8.2022 od 12:00 hod.

·         Ukončení příjmu žádostí: 15.3.2023 do 12:00 hod.


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114