MMR - Dotace na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov - - www.TNTConsulting.cz

MMR - Dotace na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov

Ministerstvo pro místní rozvoj

Podprogram: Podpora obnovy a rozvoje venkova

Dotační titul: Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

 

Podporované aktivity:

Akce zaměřené na obnovu veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:

 • Kulturní domy
 • Obecní domy
 • Multifunkční domy
 • Školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod.

Oprávnění žadatelé:

 • obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2020)

 

Specifické podmínky:

 • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
 • Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).

 

Forma a výše podpory:

 • Dotace max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Minimální výše dotace na jednu akci 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci 10 000 000 Kč.

 

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 21. 12. 2020 do 12:00 hodin
 • Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. 12. 2022

Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114