MMR - Dotace na podporu dostupnosti služeb - - www.TNTConsulting.cz

MMR - Dotace na podporu dostupnosti služeb

Ministerstvo pro místní rozvoj

Podprogram: Podpora obnovy a rozvoje venkova

Dotační titul: Podpora dostupnosti služeb

 

Podporované aktivity:

Podpora je určena na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. Podporovány budou akce zaměřené na rekonstrukci, přestavbu a výstavbu objektů nebo jejich částí, které budou následně nabídnuty k provozování za transparentních a tržních podmínek.

Podporovány budou akce zaměřené na přípravu prostor pro provoz základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, zubař) a obchod (základní potřeby/smíšené zboží, přípustná je kooperace s „Pošta partner").

 

Oprávnění žadatelé:

  • obec do 1000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2018)
  • dobrovolný svazek obcí, který je zapsán do rejstříku svazků obcí v souladu se 128/2000 Sb. obecní zřízení

 

Specifické podmínky:

  • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
  • Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.
  • Prostor nesmí být připravován pro konkrétního provozovatele. Základní podmínkou pro podání žádosti je, že v katastru žadatele není v době podání žádosti provozována činnost stejného charakteru soukromým subjektem.

 

Forma a výše podpory:

  • Dotace max. 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
  • Minimální výše dotace na jednu akci 100 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci 2 000 000 Kč.

 

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2019 do 12:00 hodin
  • Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. 12. 2020 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114