MMR - Dotace na obnovu staveb a zařízení dopravní infrastruktury - - www.TNTConsulting.cz

MMR - Dotace na obnovu staveb a zařízení dopravní infrastruktury

Ministerstvo pro místní rozvoj

Podprogram: Podpora obnovy a rozvoje venkova

Dotační titul: Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

 

Podporované aktivity:

Akce zaměřené na obnovu:

 • propustků,
 • mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti,
 • parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí,
 • zastávek linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy

 

Oprávnění žadatelé:

 • obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2018)

 

Specifické podmínky:

 • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
 • Podporovány budou akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být budovány pro konkrétního provozovatele/uživatele a nesmí sloužit k provozování ekonomické činnosti účastníka podprogramu.

 

Forma a výše podpory:

 • Dotace max. 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Minimální výše dotace na jednu akci 200 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci 1 000 000 Kč.

 

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2019 do 12:00 hodin
 • Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. 12. 2020 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114