MMR - Dotace na obnovu sportovní infrastruktury - - www.TNTConsulting.cz

MMR - Dotace na obnovu sportovní infrastruktury

MMR

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

 

Podporované aktivity:

Podporovány budou akce zaměřené na:

 • na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
 • na obnovu školních tělocvičen.

 

Oprávnění žadatelé:

 • obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2020), na jejímž katastru je zřízena základní škola

 

Specifické podmínky:

 • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
 • Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu použít.
 • Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity.
 • Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Mimoškolní využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové časové kapacity objektu.
 • Účastník podprogramu musí mít movitý i nemovitý majetek, k němuž se váže žádost o dotaci, v plném rozsahu ve svém vlastnictví bez omezení vlastnického práva (např. nesmí být předmětem zástavy, apod.).

 

Forma a výše podpory:

 • Dotace max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Minimální výše dotace na jednu akci 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci 5 000 000 Kč.

 

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 21. 12. 2020 do 12:00 hodin

Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114