MMR - Dotace na obnovu drobných sakrálních staveb a hřbitovů - - www.TNTConsulting.cz

MMR - Dotace na obnovu drobných sakrálních staveb a hřbitovů

Ministerstvo pro místní rozvoj

Podprogram: Podpora obnovy a rozvoje venkova

Dotační titul: Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

 

Podporované aktivity:

Akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku účastníka podprogramu.

 

Jedná se zejména o obnovu staveb jako:

 • kaple, kaplička, márnice,
 • socha,
 • boží muka, kříž.

 

Dále pak na obnovu:

 • prostoru hřbitovů,
 • hřbitovní zdi.

 

Oprávnění žadatelé:

 • obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2018)

 

Specifické podmínky:

 • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

 

Forma a výše podpory:

 • Dotace max. 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Minimální výše dotace na jednu akci 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci 500 000 Kč.

 

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2019 do 12:00 hodin
 • Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. 12. 2020 

Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114