MMR - Dotace na místa aktivního a pasivního odpočinku - - www.TNTConsulting.cz

MMR - Dotace na místa aktivního a pasivního odpočinku

MMR

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku                                                         

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné.

 

Jde především o:

  • obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť.

 

Oprávnění žadatelé:

  • obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2020)

 

Specifické podmínky:

  • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
  • Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).

 

Forma a výše podpory:

  • Dotace max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
  • Minimální výše dotace na jednu akci 100 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci 2 000 000 Kč.

 

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 21. 12. 2020 do 12:00 hodin

Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114