MMR - Dotace na bytové domy bez bariér - - www.TNTConsulting.cz

MMR - Dotace na bytové domy bez bariér

Ministerstvo pro místní rozvoj

Program: Podpora bydlení

Podprogram: Bytové domy bez bariér

 

Podporované aktivity:

Odstranění bariér:

  • stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do domu a k výtahu
  • výstavba nového výtahu

 

Bytovým domem se rozumí dům se čtyřmi a více nadzemními podlažími, který není a nikdy nebyl vybaven výtahem, a/nebo který neumožňuje bezbariérový přístup k vertikální komunikaci (výtahu).

 

Oprávnění žadatelé:    

  • vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, nebo společenství vlastníků, nebo vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo

 

Forma a výše podpory:

Dotace je poskytována ve výši max. 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však:

  • 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a kvýtahu
  • 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu

 

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 5. 2. 2019

Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114