MMR - Dotace na budování a obnovu míst aktivního a pasivního odpočinku - - www.TNTConsulting.cz

MMR - Dotace na budování a obnovu míst aktivního a pasivního odpočinku

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Podprogram: Podpora obnovy a rozvoje venkova

Dotační titul: Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

 

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti.

Jde především o:

 • obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť,
 • obnovu obecních koupališť lokálního charakteru,
 • obnovu nebo vybudování naučných/zážitkových stezek (vyjma cyklostezek),
 • obnovu nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (vnitřní a vnější prostory pro setkávání, komunitní a spolkovou činnost).

 

Oprávnění žadatelé:

 • obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2018)

 

Specifické podmínky:

 • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
 • Místo pasivního odpočinku je zpevněná plocha vybudovaná za účelem posezení a relaxace v krajině, přírodě. Místo pasivního odpočinku musí být vždy veřejně přístupné a nesmí být zpoplatněno. Součástí místa pasivního odpočinku mohou být například lavička/y, stůl/stoly, stojan/y na kola, odpadkový/ě koš/e, přístřešek nebo závětří se střechou apod.
 • Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).

 

Forma a výše podpory:

 • Dotace max. 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Minimální výše dotace na jednu akci 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci 3 000 000 Kč.

 

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2019 do 12:00 hodin
 • Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. 12. 2020 

Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114