Dotace na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov - - www.TNTConsulting.cz

Dotace na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov

 

Program: Podpora obnovy a rozvoje venkova

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

 

Podporované aktivity:

Akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:

a.       kulturní domy,

b.       budovy se sídlem obecních úřadů (může být i komplex budov / areál),

c.       knihovny,

d.       školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní jídelnu,

e.       multifunkční domy (zahrnující využití uvedené v předchozích bodech a) až d).

 

Oprávnění žadatelé:

  • obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2021)

 

Forma a výše podpory:

  • Dotace max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
  • Minimální výše dotace na jednu akci 500 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci 10000 000 Kč.

 

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 17.12. 2021 do 12:00 hodin


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114