Dotace na požární zbrojnice - - www.TNTConsulting.cz

Dotace na požární zbrojnice

Ministerstvo vnitra - GŘ Hasičského záchranného sboru České republiky

 

Dotace pro jednotky SDH obcí

Výzva - Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

 

Podporované aktivity:

 

  • Rekonstrukce anebo výstavba nové požární zbrojnice.

 

Oprávnění žadatelé:

 

  • Obec, která splňuje následující podmínky:

-          zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V,

-          dosud neobdržela dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice z rozpočtu Ministerstva vnitra,

-          budova rekonstruované požární zbrojnice je v majetku obce zřizující jednotku SDH obce,

-          pozemky pro výstavbu požární zbrojnice jsou v majetku obce, nebo je smluvně upraven závazek tak, aby po dokončení stavby, byly dotčené pozemky převedeny na stavebníka, a to kupní smlouvou, která bude uzavřena do 30 dní po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,

-          na stavbě ani na pozemku nevázne zástavní právo a věcné břemeno neomezuje činnost jednotky SDH obce.

 

Výše dotace:

Maximálně 50 % nákladů akce.

  • Minimálně však 450 000 Kč.
  • Maximálně však 4500 000 tis. Kč.

 

Specifické podmínky:

 

  • Stavba, která bude financována z dotace, musí být v souladu s požadavky ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice.

 

Termíny:

 

  • Ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 06. 2019.


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114