Dotace na pořízení dopravního automobilu pro dobrovolné hasiče - - www.TNTConsulting.cz

Dotace na pořízení dopravního automobilu pro dobrovolné hasiče

  

 

Ministerstvo vnitra

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

 

Dotace pro jednotky SDH obcí

Výzva JSDH_V2_2021: Pořízení nového dopravního automobilu

 

 

Podporované aktivity:

  • Dotace se poskytuje na pořízení nového dopravního automobilu (DA), který je vyrobený na podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, s celkovou hmotností nepřesahující 3500 kg, v provedení základním a s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 8 osob. Dopravní automobil může být doplněn požárním přívěsem nákladním nebo požárním přívěsem pro hašení.

 

 

Oprávnění žadatelé:

  • Obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH") obce, která:

-          je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II nebo JPO III nebo JPO V,

-          není vybavena dopravním automobilem (DA) nebo osobním automobilem s kabinou osádky se sedadly pro 8 a více osob, vybaveným zvláštním výstražným zařízením, vyrobeným v roce 2005 a později.

 

Výše dotace:

  • Maximálně výše dotace 70 % nákladů akce, maximálně však 450 tis. Kč.

 

 

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 5. 2020.

 

 

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114