Dotace na pořízení dopravního automobilu - - www.TNTConsulting.cz

Dotace na pořízení dopravního automobilu

Ministerstvo vnitra - GŘ Hasičského záchranného sboru České republiky

 

Dotace pro jednotky SDH obcí

 

Výzva - Pořízení nového dopravního automobilu

 

Podporované aktivity:

 

  • Dotace se poskytuje na pořízení nového dopravního automobilu (DA), který je vyrobený na podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, s celkovou hmotností nepřesahující 3500 kg, v provedení základním a s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 8 osob. Dopravní automobil může být doplněn požárním přívěsem nákladním nebo požárním přívěsem pro hašení.

 

Oprávnění žadatelé:

 

  • Obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která:

-          je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II nebo JPO III nebo JPO V,

-          není vybavena dopravním automobilem (DA) nebo osobním automobilem (OA) s kabinou osádky se sedadly pro 8 a více osob, vybaveným zvláštním výstražným zařízením, vyrobeným v roce 2003 a později.

 

Výše dotace:

 

  • Maximálně 70 % nákladů akce.
  • Maximálně však 450 tis. Kč.

 

Termíny:

 

  • Ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 06. 2019.


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114