Dotace na obnovu sportovní infrastruktury - - www.TNTConsulting.cz

Dotace na obnovu sportovní infrastruktury

Podprogram: Podpora obnovy a rozvoje venkova

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

 

Podporované aktivity:

Podporovány budou akce zaměřené na:

  • obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
  • obnovu školních tělocvičen.

 

Oprávnění žadatelé:

  • obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2021), na jejímž katastru je zřízena základní škola

 

 

Forma a výše podpory:

  • Dotace max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
  • Minimální výše dotace na jednu akci 500 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci 5000 000 Kč.

 

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 17. 12. 2021 do 12:00 hodin

 

 

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114