Aktuální dotační výzvy

Dotace na cisternové automobilové stříkačky

Dotace na požární zbrojnice

MŽP - Zdroje vody

IROP - 78. výzva - Energetické úspory v bytových domech III

IROP - 79. výzva - Sociální bydlení

IROP - 80. výzva - Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II

100. výzva - OPŽP - Úspory energie u veřejných budov

103. výzva - OPŽP - Kompostéry a štěpkovače pro obce

74. výzva - OPŽP - Povodňová ochrana intravilánu a hospodaření se srážovými vodami

MMR - Dotace na podporované byty

MMR - Dotace na tělocvičny a školní hřiště

SFDI - Cyklostezky 2018

59. výzva - OPŽP - Příroda a krajina, aleje, vodní toky - mimo intravilán

62. výzva - OPŽP - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

OP Praha - pól růstu ČR - výzva č. 30 Energetické úspory v městských objektech

70. výzva - OPŽP - Energetické úspory u veřejných budov

11. výzva - MŽP - Domovní čistírny odpadních vod - NOVÁ VÝZVA !!!

OPPIK - výzva II. Úspory energie

51. výzva - OPŽP - Dotace na rybníky, vodní nádrže

MZe - Dotace na ČOV, kanalizace a vodovody

89. výzva - OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší v sídlech

SFDI - Dotace na chodníky

SFDI - Dotace na cyklostezky

Dotace na pořízení dopravního automobilu

IROP - 4. výzva - Elektronikace úřadů (města, kraje, obce)

IROP - 2. výzva - Územní plány

IROP - 3. výzva - Zpracování regulačních plánů

IROP - 10. výzva - Kybernetická bezpečnost

IROP - 19. výzva - IZS - Hasičská technika

IROP - 28. výzva - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura IINapište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114