122. výzva - OPŽP - Kompostéry a štěpkovače pro obce - - www.TNTConsulting.cz

122. výzva - OPŽP - Kompostéry a štěpkovače pro obce

 

Výzva č. 122 - OPŽP- Kompostéry a štěpkovače pro obce

Specifický cíl: 3.1 - Prevence vzniku odpadů

Podporované aktivity:

  • Aktivita 3.1.1 - Předcházení vzniku komunálních odpadů

-          Domácí kompostéry pro občany (nikoliv kompostéry pro veřejnou zeleň). V rámci projektu je možno pořídit štěpkovač přiměřeného výkonu, který bude používán pouze v souvislosti s předmětem projektu. Štěpkovač nemůže být hlavním předmětem projektu, ale pouze dodatkovým zařízením, který nevytváří vlastní kapacitu. V rámci výzvy není možné podpořit výstavbu či dovybavení komunitní kompostárny. V rámci projektu není možné pořídit svozový prostředek ani manipulační techniku. Vztahuje se pouze na biologicky rozložitelné materiály rostlinného původu.

-          Rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů na textil a oděv. V rámci projektu je možné sbírat použité oblečení (např. kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry bot), použité textilní výrobky (např. deky, závěsy, povlečení), hračky a knihy. V rámci projektu není možné podpořit přiměřený svozový prostředek ani manipulační techniku.

-          Centra pro opětovné použití výrobků nebo systémy opětovného použití výrobků, které budou napojeny na konkrétní obce. V rámci projektu není možné pořídit svozový prostředek ani manipulační techniku.

-          Vybudování/rozšíření infrastruktury potravinových bank. Jedná se především o budování či rekonstrukci skladů potravin, o nákup svozové a manipulační techniky a o pořízení vybavení skladů potravin.

-            Vybudování/rozšíření infrastruktury projektů předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů, např.: jednorázové nápojové kelímky, jednorázové nádoby na potraviny (jednorázové krabičky, talíře, misky, tácky, jednorázové příbory atd.), jednorázové uzavíratelné nádoby na nápoje (jednorázové lahve, atd.), případně další druhy jednorázového nádobí a obalů.

  • Aktivita 3.1.2 - Předcházení vzniku průmyslových odpadů

  • Realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaného odpadu na jednotku výrobku při dané výrobní technologii.
    • Projekt musí být zaměřen na předcházení vzniku průmyslových odpadů, které doposud vznikají při dané výrobní činnosti (v režimu odpadů).
    • Změna výrobní technologie musí přinést redukci vzniku průmyslového odpadu, nikoliv změnu nakládání s odpadem (např. z odstranění na využití).

 

Oprávnění žadatelé:

  • Projekty na domácí kompostéry a projekty budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů:

-          kraje

-          obce

-          města

-          dobrovolné svazky obcí

-          městské části hl. města Prahy

-          příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty

-          obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty

 

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 30. 07. 2020 do 20.00 hod
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2023

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114